ActiviteitenKennis ontwikkelen


Flora Futura is een vakvereniging. En ons vakmanschap is het kweken en bij de consument brengen van bloemen en planten. Daarover hebben wij samen veel kennis. Die kennis kunnen we delen en daarmee verder ontwikkelen. Dat versterkt onze positie. We opereren als concullega's in dezelfde markt en doen dat als professionals. 

Eigentijdse platforms


Via platforms houden leden elkaar op de hoogte. Zowel virtueel via de website www.florafutura.nl als fysiek tijdens speciale themabijeenkomsten. Onderwerpen zijn er velerlei. Flora Futura legt jaarlijks de focus op de belangrijkste. Zoals bij de start in het voorjaar van 2018 op digitalisering, de plannen van Royal FloraHolland, het versterken van de functie van de veilingklokken en het optimaliseren van de keten.

Vakvereniging Flora Futura
K.v.K. 70362513